บริษัท ดีพี โซลูชันส์ จำกัด ภูเก็ต วัสดุก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ ไฟฟ้า ประปา

Y-PULL ลวดร้อยสายไฟ (ฟิตเทป)

-PULL ลวดร้อยสายไฟ (ฟิตเทป)
รหัสCODE รุ่นTYPE ขนาดW x H x D ราคา@
ฟิตเทปเปลือย Naked Fish Type
IY 202001 FTC – 50 50 ft x 1/8″ x 0.60″ 220.00
IY 202002 FTC – 100 100 ft x 1/8″ x 0.60″
IY 202003 FTC – 200 200 ft x 1/8″ x 0.60″
ฟิตเทปแบบมีวงล้อ Reel Fish Tape
IY 202011 FTC – 50 50 ft x 1/8″ x 0.60″
IY 202012 FTC – 100 100 ft x 1/8″ x 0.60″
IY 202013 FTC – 200 200 ft x 1/8″ x 0.60″
ฟิตเทปหุ้ม Buil In Winder Fish Tape
IY 202011 FTC – 50 50 ft x 1/8″ x 0.60″
IY 202021 FTC – 100 100 ft x 1/8″ x 0.60″
IY 202022.1 FTC – 150 150 ft x 1/8″ x 0.60″

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน: