บริษัท ดีพี โซลูชันส์ จำกัด ภูเก็ต วัสดุก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ ไฟฟ้า ประปา

สายสัญญาณ(Control Cable)

สายสัญญาณต่างๆ มีทั้งแบบที่มีและไม่มี ชีลด์หุ้ม (Control Cable Shielded or Unshielded)

Coxial Cable 75 Ohm

Coxial Cable RG-6/U RG-8/U RG-11/U RG-56/U

FIRE ALAM CABLE  Twisted Pair Shielded

CONTROL CABLE

ALARM Cable(Multicore)  Unshield 2-10 Cores, with PVC Jacket

controlcables

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน: