บริษัท ดีพี โซลูชันส์ จำกัด ภูเก็ต วัสดุก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ ไฟฟ้า ประปา

ท่อ HDPE, ท่อPE, ท่อพีอี article

ท่อร้อยสายไฟฟ้า TTG HDPE Conduit ผลิตจากวัตถุดิบโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง(HDPE)เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์
หรือสายไฟเบอร์ออฟติค เพื่อเป็นฉนวนหุ้มป้องกันสายเคเบิ้ล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบงานเดินท่อร้อยสายเคเบิ้ลใต้ดิน(Underground Cable System) ทั้งระบบ
ธรรมดาและระบบHDD.(Horizontal Directional Drilling) ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ท่อร้อยสายไฟฟ้า TGG HDPE Conduit มีขนาดตั้งแต่ 20 mm-200 mm ยาวท่อนละ 6,12
เมตรหรือเป็นม้วน ยาวม้วนละ 50 เมตร 100 เมตร(ท่อขนาดไม่เกิน 20-180mm ผลิตเป็นม้วน

ท่อร้อยสายไฟฟ้า TGG HDPE Conduit เป็นท่อสีดำ คาดแถบสีส้ม ภายนอกมีคุณสมบัติดังนี้
1.ทนแรงกด แรงดึง แรงกระแทกได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่แตกร้าว ไม่หักง่าย ในกรณีที่เกิดการ
กดทับ ฝังกลบ หรือมีการทรุดตัวของพื้นดิน และไม่เสียหายง่ายในการขนส่ง
2.ผิวภายนอก ภายใน มีความลื่น เรียบมัน เหมาะสำหรับการใช้งานร้อยสายไฟฟ้า,สายเคเบิ้ล,
สายส่งสัญญาณ โดยไม่ทำให้เสียหาย
3.ทนต่อสารเคมี ทนกรด ทนด่างได้ดี ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน อายุการใช้งานยาวนาน
ผลิตภัณฑ์ท่อและอุปกรณ์ เฮชดีพีอี(HDPE) ของ TGG ผ่านการรับรองจากสถาบันต่างๆ
1.ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.982-2548 จากสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ) TIS(Thailand Industrial Standard Institute)
2.ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2000 จาก บริษัท เอส จี เอส(ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งได้รับการรับรองจาก UKAS และ NAC
3.ผ่านการรับรองจากสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเก้าธนบุรี KMIT
4.ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิต และด้รับการอนุญาตให้นำไปใช้ได้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ท่อ HDPE เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,การไฟฟ้านครหลวง และ TOT

 

 

 

ราคาท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง( High- Density Polyethylene Pipes)2009

Price List Of HDPE pipe
HDPE pipe is manufactured in accordance with DIN 8074/75 ISO r 161 or SFS-2336/37

Pressure

ชั้นแรงดัน

ชั้นแรงดัน

ชั้นแรงดัน

ชั้นแรงดัน

ชั้นแรงดัน

Class

PN3.2

PN4

PN6

PN10

PN16

ขนาด

หนา

บาท/ม.

หนา

บาท/ม.

หนา

บาท/ม.

หนา

บาท/ม.

หนา

บาท/ม.

 OD(mm.)

S(mm.)

Baht/M.

S(mm.)

Baht/M.

S(mm.)

Baht/M.

 S(mm.)

Baht/M.

 S(mm.)

 Baht/M.

16

20

1.9

13

2.8

19

25

1.6

16

 2.3

 20

 3.5

 28

32

 1.9

 22

 2.9

 34

 4.4

 46

 40

1.6

 25

 2.3

 34

 3.7

 53

 5.5

 73

 50

 1.6

31

 2.0

 38

 2.9

 53

 4.6

 81

 6.9

 113

 63

 2.0

 48

 2.4

 56

 3.6

 83

 5.8

 127

 8.6

 177

 75

 2.3

 66

 2.9

 81

 4.3

 116

 6.8

 177

 10.3

 253

 90

 2.8

 95

 3.5

 116

 5.1

 166

 8.2

 256

 12.3

 362

 110

 3.4

 141

 4.2

 170

 6.3

 248

 10.0

 379

 15.1

 541

 125

 3.9

 183

 4.8

 220

 7.1

 318

 11.4

 492

 17.1

 697

 140

 4.3

 226

 5.4

 278

 8.0

 399

 12.7

 613

 19.2

 875

 160

 4.9

 292

 6.2

 363

 9.1

 520

 14.6

 804

 21.9

 1,139

 180

 5.6

 373

 7

 462

 10.2

 655

 16.4

 1,027

 24.6

 1,452

 200

 6.2

 463

 7.7

 561

 11.4

 810

 18.2

 1,259

 27.3

 1,781

 225

 6.9

 576

 8.6

 704

 12.8

 1,020

 20.5

 1,590

 30.8

 2,256

 250

 7.7

 713

 9.6

 871

 14.2

 1,259

 22.7

 1,947

 34.2

 2,778

 280

 8.6

 892

 10.7

 1,086

 15.9

 1,576

 25.4

 2,446

 38.3

 3,479

 315

 9.7

 1,129

 12.1

 1,388

 17.9

 1,999

 28.6

 3,087

 34.0

 4,393

 355

 10.9

 1,425

 13.6

 1,753

 20.2

 2,540

 32.2

 3,918

 48.5

 5,580

 400

 12.3

 1,817

 15.3

 2,211

 22.7

 3,211

 36.3

 4,974

 54.7

 7,100

 450

 13.8

 2,339

 17.2

 2,858

 25.5

 4,152

 40.9

 6,447

 61.5

 9,154

 500

 15.3

 2,873

 19.1

 3,528

 28.3

 5,116

 45.4

 7,942

 560

 17.2

 3,621

 21.4

 4,434

 31.7

 6,410

 50.8

 9,960

 630

 19.3

 4,571

 24.1

 5,610

 35.7

8,114

 57.2

 12,584

 710

 21.8

 5,817

 27.2

 7,115

 40.2

 10,302

 800

 24.5

 7,361

 30.6

 9,020

 45.3

 13,054

 900

 27.6

 9,332

 34.4

 11,407

 51

 16,582

1,000

 30.6

 11,480

 38.2

 14,112

 56.6

 20,345

* ท่อมาตฐานมีความยาวท่อละ 6 เมตร และ 12 เมตร
* ท่อขนาดตั้งแต่ 20-110 มม.สามารถม้วนได้ยาว 50 เมตร และ 100 เมตร
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
OD= Outside Diameter   -The standard pip lenge is 6 and 12 Metre
S= Wall thickness             – Pipe dia.20-110 mm.Could be coiled in length of 50 & 100 Metre
-Price List above is subjected to change without giving notice.

ราคาท่อราคาท่อร้อยสายไฟฟ้า พีอี ตามมาตฐานของการไฟฟ้านครหลวง

ลำดับ

ขนาด(มม.)

หนา

ราคา/เมตร

ราคา/ท่อน

ลำดับ

หนา

ราคา/เมตร

ราคา/ท่อน

1.

20

1.6

13.-

78.-

13.

2.

25

1.8

16.-

96.-

14.

3.

32

1.8

22.-

132.-

15.

1.3

21.-

126.-

4.

40

2.3

34.-

204.-

16.

1.6

25.-

162.-

5.

50

2.9

53.-

318.-

17.

2

38.-

228.-

6.

63

3.6

83.-

498.-

18.

2.4

56.-

336.-

7.

75

4.3

116.-

698.-

19.

2.9

81.-

486.-

8.

90

5.1

166.-

996.-

20.

3.5

116.-

396.-

9.

110

6.3

248.-

1,488.-

21.

4.2

170.-

1,020.-

10.

125

7.1

318.-

1,908.-

22.

4.8

220.-

1,320.-

11.

140

8.0

399.-

2,394.-

23.

5.4

278.-

1,668.-

12.

160

9.1

250.-

3,120.-

24.

6.2

363.-

2,178.-

REMARK :  ลำดับ 1-12=CLASS I / PN 6 และ ลำดับ 13-24=CLASS II / PN4

ข้อต่อเกลียวสวม พีอี A
A ใช้สวมต่อระหว่างท่อ พีอี กับท่อพีอี

ขนาด(นิ้ว)

ขนาด(มม)

ราคา/อัน

1/2″

20

35.-

3/4″

25

38.-

1″

32

45.-

1 1/4″

40

55.-

1 1/2″

50

68.-

2″

63

79.-

2 1/2″

75

112.-

3″

90

184.-

4″

110

205.-

4 1/2″

125

220.-

5″

140

274.-

6″

160

310.-

ข้อต่อเกลียวสวม พีอี B
B ใช้สวมต่อระหว่างท่อ พีอี กับท่อคอนดูทเหล็ก

ขนาด(นิ้ว)

ขนาด(มม)

ราคา/อัน

1/2″

20

30.-

3/4″

25

32.-

1″

32

38.-

1 1/4″

40

47.-

1 1/2″

50

54.-

2″

63

64.-

2 1/2″

75

90.-

3″

90

147.-

4″

110

164.-

4 1/2″

125

176.-

5″

140

219.-

6″

160

248.-

ข้อโค้งไฟฟ้า พีอี 90

 

ขนาด(นิ้ว)

ขนาด(มม)

ราคา/อัน

1/2″

20

150.-

3/4″

25

155.-

1″

32

160.-

1 1/4″

40

170.-

1 1/2″

50

197.-

2″

63

346.-

2 1/2″

75

486.-

3″

90

699.-

4″

110

1,197.-

4 1/2″

125

1,540.-

5″

140

1,947.-

6″

160

2,436.-

หมายเหตุ:       1. ท่อมีความยาวท่อนละ 6 เมตร
2. ท่อ 50 มม. 110 ม.สามารถม้วนได้ความยาวตั้งแต่ 50 และ 100 เมตร
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดสินค้าต่าง ๆ ได้ที่

dp02-300x

บริษัท ดีพี โซลูชันส์ จำกัด

10/10 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์: 076-617945-6 โทรสาร: 076-617947 มือถือ: 088-7511976 088-7510976
อีเมล์: email2เว็บไซต์: www.dpsolutions.co.th

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน: